ประเทศไทยมีการติดต่อกับต่างประเทศมานาน ทำให้มีการยืมคำจากภาษาต่างประเทศเข้ามาใช้ในไทยเป็นจำนวนมาก การนำคำภาษาต่างประเทศมาใช้ในภาษาไทย จึงทำให้มีคำใช้เพิ่มมากขึ้น


 เนื่องจากปัญหาในการเรียนรู้เรื่องคำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย ครูจึงได้จัดทำบทเรียนออนไลน์และกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนได้เข้ามาศึกษาด้วยตนเองได้ตลอดเวลา

 

ครูวิชชี่

ชื่อจริง : นางวิชชุตา นพเก้า

ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ภาษาไทย

โรงเรียนพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี